ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Укрпідшипник"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серія АВ № 789962
3. Дата проведення державної реєстрації 14.06.1999
4. Територія (область)* Донецька область
5. Статутний капітал (грн) 372997
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 52
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

70.10" - ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ (ХЕД-ОФІСІВ)"

68.20" - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

81.29 - ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ

10. Органи управління підприємства

емітент є акціонерним товариством

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" м.Київ
2) МФО банку 322313
3) Поточний рахунок 26000010034494
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" м.Київ
5) МФО банку 322313
6) Поточний рахунок 26000010034494