ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова Наглядової Ради Мiнченко Анатолiй Каленiкович СН № 182979, виданий Печерським РУ ГУ МВС у м.Києвi 30.04.1996 22.04.1999 440 0.20100000000 % 440 0 0 0
Голова Ревiзiйной комiсiї Клюєва Жанна Вiкторiвна ВА № 000017, виданий Київським РВ УМВС України у Донецькiй обл. 05.09.1995 02.07.2001 2 965 1.35100000000 % 2 965 0 0 0
Заступник Голови Наглядової Ради Бондаренко Iгор Вiталiйович ВА № 367359, виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС м.Донецьку 21.06.1996 22.04.1999 660 0.30100000000 % 660 0 0 0
Головний бухгалтер Прилуцька Наталiя Василiвна ВВ № 421627, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 24.04.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Генеральний директор Гончаренко Михайло Борисович ВС № 292634, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 10.06.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Кашина Валентина Федорiвна ВВ № 419080, виданий Ворошиловським РВ ДМУ УМВС в м.Донецьку 13.05.1998 22.04.1999 880 0.40100000000 % 880 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Чеботарьов Вiктор Анатолiйович ВВ № 992535, виданий Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку 28.09.1999 22.04.1999 220 0.10026890297 % 220 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Яковенко Олена Станiславiвна ВВ № 610955, виданий Куйбишевським РВ ДМУ України у Донецький обл. 24.09.1998 22.04.1999 330 0.15040335445 % 330 0 0 0
Усього   5 495 2.50444373547 % 5 495 0 0 0
Опис