ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає видаток - 13068,0 т.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає прибуток- 27888,0 т.грн.
За 2011 рiк пiдприємством отримало надходження вiд:
-реалiзоцiїо фiнансових iнвестицiй -18386,0 т.грн.
-реалiзоцiї необоротних активiв-95,0 т.грн.
Придбано фiнансових iнвестицiй -60,0 т.грн.
Придбано необоротних активiв-1374,0 т.грн.
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi -видаток 51837,0 т.грн
Протягом 2011 року пiдприємством було
-отримано позикiв-15520,0 т.грн
- погашення позик- 26930,0 т.грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод-видатки 10881,0 т.грн.
Залишок коштiв на початок року -22134,0 т.грн.
Залишок коштiв на кiнець року-11253,0 т.грн