ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 

Особлива інформація на 24.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2015Припинено повноваженняГолова Наглядової РадиМiнченко Анатолiй Каленiковичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0.2005
Зміст інформації:
Повноваження Голови Наглядової Ради Мiнченко Анатолiя Каленiковича ( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних ) достроково припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.20050% на суму 440.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 7 рокiв 10 мiс. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв , протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.
24.04.2015Припинено повноваженняЗаступник Голови Наглядової РадиБондаренко Iгор Вiталiйовичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0.3008
Зміст інформації:
Повноваження Заступника Голови Наглядової Ради Бондаренко Iгоря Вiталiйовича ( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) дострокове припинено 24.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi заяви про дострокове припинення повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.30080% на суму 1122.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 рокiв 10 мiс. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв , протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиКашина Валентина Федорiвнад/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0.4011
Зміст інформації:
Повноваження Член Наглядової Ради Кашиної Валентини Федорiвни (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) достроково припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.40110% на суму 1496.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 рокiв 10 мiс. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв , протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.
24.04.2015Припинено повноваженняГолова Ревiзiйной комiсiїЯковенко Олена Станiславiвнад/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0.1504
Зміст інформації:
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Яковенко Олени Станiславiвни ( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) достроково припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.15040% на суму 561.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв , протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйной комiсiїКлюєва Жанна Вiкторiвнад/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних1.3514
Зміст інформації:
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Клюєвої Жанни Вiкторiвни (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) дострокове припинено 24.04.2015 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi заяви про дострокове припинення повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.35140% на суму 5040.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв , протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.
24.04.2015Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйной комiсiїЧеботарьов Вiктор Анатолiйовичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0.103
Зміст інформації:
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Чеботарьова Вiктора Анатолiйовича ( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) достроково припинено 24.04.2015 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.10300% на суму 374.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв , протокол № 1 вiд 24.04.2015 р.
24.04.2015ОбраноГолова Наглядової РадиМiнченко Анатолiй Каленiковичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0.2005
Зміст інформації:
Член Наглядової Ради Мiнченко Анатолiй Каленiкович ( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрано 24.04.2015 р. на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", протокол № 1 вiд 24.04.2015 р. , як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Обрання посадової особи виконано на пiдставi дострокового припинення повноважень ранiше дiючого складу Наглядової ради. Призначено на посаду Голови Наглядової Ради згiдно з рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 24.04.2015 року, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.20050% на суму 748.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член Наглядової Ради.
24.04.2015ОбраноЗаступник Голови Наглядової РадиЯковенко Олена Станiславiвнад/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0.1504
Зміст інформації:
Член Наглядової Ради Яковенко Олена Станiславiвна (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрано 24.04.2015 р. на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", протокол № 1 вiд 24.04.2015 р., як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Обрання посадової особи виконано на пiдставi дострокового припинення повноважень ранiше дiючого складу Наглядової ради. Призначено на посаду Заступника Голови Наглядової Ради згiдно з рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 24.04.2015 року, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.15040% на суму 561.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний фахiвець по роботi iз ЦП, юрисконсульт, член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї.
24.04.2015ОбраноЧлен Наглядової РадиКашина Валентина Федорiвнад/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0.4011
Зміст інформації:
Член Наглядової Ради Кашина Валентина Федорiвна (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрано 24.04.2015 р. на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", протокол № 1 вiд 24.04.2015 р., як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Обрання посадової особи виконано на пiдставi дострокового припинення повноважень ранiше дiючого складу Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.40110% на суму 1496.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник управлiння, член Наглядової Ради.
24.04.2015ОбраноРевiзорЧеботарьов Вiктор Анатолiйовичд/н, д/н, дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних0.103
Зміст інформації:
Ревiзор Чеботарьов Вiктор Анатолiйович ( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) обрано 24.04.2015 р. на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Укрпiдшипник", протокол № 1 вiд 24.04.2015 р. , як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування. Обрання посадової особи виконано на пiдставi дострокового припинення повноважень ранiше дiючого складу Ревiзiйної комiсїї , та змiн у структурi органов управлiння. Лiквiдовано Ревiзiйну комiсiю та обрано ревiзора. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.10300% на суму 374.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - митний декларант, агент з митного оформлення, член Ревiзiйной комiсiї.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.