ПрАТ “УКРПІДШИПНИК”

Код за ЄДРПОУ: 13495470
Телефон: 044 537-30-44
e-mail: yakovenko_e@up.ua
Юридична адреса: 84500, Донецька обл., м.Бахмут, вулиця Миру,будинок 6, поверх 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Особлива інформація на 24.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової РадиМiнченко Анатолiй Каленiковичд/н, д/н, д/н0.201
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової Ради Мiнченко Анатолiй Каленiкович (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) вiдкликано (припинено повноваження) 24.04.2014 р., згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.201%. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 20.06.2007 р. (6 рокiв 10 мес.) У зв'язку з тим, що термiн повноважень вищезазначеного складу Наглядової ради Товариства, встановлений Статутом Товариства (3 роки) закiнчився. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "УКРПIДШИПНИК" (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року).
д/нПрипинено повноваженняЗаступник Голови Наглядової РадиБондаренко Iгор Вiталiйовичд/н, д/н, д/н0.301
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник Голови Наглядової Ради Бондаренко Iгор Вiталiйович (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) вiдкликано (припинено повноваження) 24.04.2014 р., згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.301%. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 20.06.2007 р. (6 рокiв 10 мес.) У зв'язку з тим, що термiн повноважень вищезазначеного складу Наглядової ради Товариства, встановлений Статутом Товариства (3 роки) закiнчився. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "УКРПIДШИПНИК" (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року).
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової РадиКашина Валентина Федорiвнад/н, д/н, д/н0.401
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової Ради Кашина Валентина Федорiвна (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) вiдкликано (припинено повноваження) 24.04.2014 р., згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.401%. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 20.06.2007 р. (6 рокiв 10 мес.) У зв'язку з тим, що термiн повноважень вищезазначеного складу Наглядової ради Товариства , встановлений Статутом Товариства (3 роки) закiнчився. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "УКРПIДШИПНИК" (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року).
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревiзiйной комiсiїКлюєва Жанна Вiкторiвнад/н, д/н, д/н1.351
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревiзiйной комiсiї Клюєва Жанна Вiкторiвна (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) припиненi повноваження 24.04.2014. згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.35100%. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 1.04.1997 р. (17 рокiв.) У зв'язку з тим, що термiн повноважень вищезазначеного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлений Статутом Товариства (3 роки), закiнчився. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "УКРПIДШИПНИК" (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року).
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйной комiсiїЯковенко Олена Станiславiвнад/н, д/н, д/н0.15
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйной комiсiї Яковенко Олена Станiславiвна (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) припиненi повноваження 24.04.2014. згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1500%. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 1.04.1997 р. (17 рокiв.) У зв'язку з тим, що термiн повноважень вищезазначеного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлений Статутом Товариства (3 роки), закiнчився. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "УКРПIДШИПНИК" (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року).
д/нЗвільненоЧлен Ревiзiйной комiсiїЧеботарьов Вiктор Анатолiйовичд/н, д/н, д/н0.1
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйной комiсiї Чеботарьов Вiктор Анатолiйович (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних ) припиненi повноваження 24.04.2014. згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.10000%. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарьскi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 17.04.2009 р. (5 рокiв.) У зв'язку з тим, що термiн повноважень вищезазначеного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлений Статутом Товариства (3 роки), закiнчився. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "УКРПIДШИПНИК" (протокол № 1 вiд 24.04.2014 року).
д/нОбраноГолова Наглядової РадиМiнченко Анатолiй Каленiковичд/н, д/н, д/н0.201
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової Ради Мiнченко Анатолiй Каленiкович обраний на посаду 24.04.2014. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2014 року, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Призначено на посаду Голови Наглядової Ради згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 24.04.2014 року, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.20100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi Мiнченко Анатолiй Каленiкович обiймав протягом останнiх пяти рокiв своєї дiяльностi: Голова Спостережної Ради, Заступника Голови Ради директорiв.
д/нОбраноЧлен Наглядової РадиКашина Валентина Федорiвнад/н, д/н, д/н0.401
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової Ради Кашина Валентина Федорiвна ( дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2014 року, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.40100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi Кашина Валентина Федорiвна обiймала протягом останнiх пяти рокiв своєї дiяльностi:директор управлiння, начальника управлiння.
д/нОбраноЗаступник Голови Наглядової РадиБондаренко Iгор Вiталiйовичд/н, д/н, д/н0.301
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник Голови Наглядової Ради Бондаренко Iгор Вiталiйович обраний на посаду 24.04.2014. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2014 року, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової ради (3 роки). Призначено на посаду Заступника Наглядової Ради згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 24.04.2014 року, строком до кiнця повноважень обраної Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.20100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi Бондаренко Iгор Вiталiйович обiймав протягом останнiх пяти рокiв своєї дiяльностi: Член Ради директорiв - виконавчого директора, Члена Ради директорiв.
д/нОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїЯковенко Олена Станiславiвнад/н, д/н, д/н0.15
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Яковенко Олена Станiславiвна (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2014 року, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Ревiзiйної комiсiї (3 роки). Призначено на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 24.04.2014 року, строком до кiнця повноважень обраної Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.15000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi Яковенко Олена Станiславiвна обiймала протягом останнiх пяти рокiв своєї дiяльностi: головний фахiвець по роботi iз ЦП, член Ревiзiйної комiсiї.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїКлюєва Жанна Вiкторiвнад/н, д/н, д/н1.351
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Клюєва Жанна Вiкторiвна (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обрана на посаду 24.04.2014. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2014 року, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Ревiзiйної комiсiї (3 роки). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.35100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi Клюєва Жанна Вiкторiвна обiймала протягом останнiх пяти рокiв своєї дiяльностi:заступник генерального директора по єкономiцi., Голова Ревiзiйної комiсiї.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїЧеботарьов Вiктор Анатолiйовичд/н, д/н, д/н0.15
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Чеботарьов Вiктор Анатолiйович (дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обраний на посаду 24.04.2014. згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протокол № 1 вiд 24.04.2014 року, як фiзична особа, акцiонер, шляхом кумулятивного голосування, строком до кiнця повноважень обраної Ревiзiйної комiсiї (3 роки). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.15000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi Чеботарьов Вiктор Анатолiйович обiймав протягом останнiх пяти рокiв своєї дiяльностi: митний декларант, член Ревiзiйной комiсiї.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.